نصب اپلیکیشن "های‌کلیپ"

پاسخ به شبهات و دفاع از تشیع آپلود شده توسط حكيم در های کلیپ
حكيم 512 نمایش
 نماز تراویح
18:22

حكيم 447 نمایش
 عدالت اصحاب
17:12

حكيم 440 نمایش
 عید غدیر
23:46