نصب اپلیکیشن "های‌کلیپ"

پرسمان اعتقادی (استاد محمدی) آپلود شده توسط حكيم در های کلیپ
حكيم 605 نمایش
 آرزوی مرگ؟!
2:24

حكيم 533 نمایش
 کفاره روزه
2:11

حكيم 544 نمایش
 خمس اموال
1:47

حكيم 742 نمایش
 فشار قبر !!!!!
2:40

حكيم 652 نمایش
 عالم زر ؟
4:09