نصب اپلیکیشن "های‌کلیپ"

پرسمان اعتقادی (استاد محمدی) آپلود شده توسط حكيم در های کلیپ
حكيم 824 نمایش
 آرزوی مرگ؟!
2:24

حكيم 771 نمایش
 کفاره روزه
2:11

حكيم 760 نمایش
 خمس اموال
1:47

حكيم 971 نمایش
 فشار قبر !!!!!
2:40

حكيم 950 نمایش
 عالم زر ؟
4:09