نصب اپلیکیشن "های‌کلیپ"

پرسمان اعتقادی (استاد محمدی) آپلود شده توسط حكيم در های کلیپ
حكيم 743 نمایش
 آرزوی مرگ؟!
2:24

حكيم 684 نمایش
 کفاره روزه
2:11

حكيم 667 نمایش
 خمس اموال
1:47

حكيم 869 نمایش
 فشار قبر !!!!!
2:40

حكيم 837 نمایش
 عالم زر ؟
4:09