نصب اپلیکیشن "های‌کلیپ"

پرسمان اعتقادی (استاد محمدی) آپلود شده توسط حكيم در های کلیپ
حكيم 894 نمایش
 آرزوی مرگ؟!
2:24

حكيم 838 نمایش
 کفاره روزه
2:11

حكيم 816 نمایش
 خمس اموال
1:47

حكيم 1,041 نمایش
 فشار قبر !!!!!
2:40

حكيم 1,035 نمایش
 عالم زر ؟
4:09