ارسال گزارش تخلف


*آدرس ویدئو :


*طبقه بندی :


حدود دقیقه :
لطفاً فقط عدد دقیقه ای را که مورد تخلف در آن دقیقه رخ داده است ، وارد کنید. مانند : 12
برای هر ویدیو امکان ثبت 3 زمان تخلف وجود دارد ، در صورتیکه زمان به درستی ذکر نشود، ویدیو بررسی نخواهد شد.
حدود دقیقه عبارتست از تایمی که ، گزارش شما بر اساس آن زمان ارسال می شود.
لطفا برای درج حدود دقیقه دقت فرمایید تا امکان پیگیری مورد تخلف فراهم باشد.*متن گزارش :