این سایت را چگونه بهتر کنیم؟استند آپ کمدی خنده دار و شنیدنی از بانجی جامپینگ


play video  استند آپ کمدی خنده دار و شنیدنی از بانجی جامپینگ  در های کلیپ
play video  استند آپ کمدی خنده دار و شنیدنی از بانجی جامپینگ  در های کلیپ
مشترکین 36 نفر
1,240 مشاهده


0      0

منتشر شده در تاریخ

حسن ریوندی ، با حضور روی سن، توانست تلخی فضای سنگین و غم آلود سالن را از بین ببرد و آن را به حالت طبیعی برگرداند، امیدواریم که کمک های ما هم بتواند بیماران سرای احسان را به حال طبیعی برگرداند


مشاهده همه توضیحات