این سایت را چگونه بهتر کنیم؟خارج کردن جسم خارجی از راه هوایی نوزاد


play video  خارج کردن جسم خارجی از راه هوایی نوزاد  در های کلیپ
play video  خارج کردن جسم خارجی از راه هوایی نوزاد  در های کلیپ
مشترکین 10 نفر
1,873 مشاهده


0      0

منتشر شده در تاریخ

هنگام مشاهده این فیلم،توجه شود که هریک از روش ها باید به تعداد 5 بار تکرار شود.


مشاهده همه توضیحات