این سایت را چگونه بهتر کنیم؟نارنجی شدن یک رودخانه از پساب زباله


play video  نارنجی شدن یک رودخانه از پساب زباله  در های کلیپ
play video  نارنجی شدن یک رودخانه از پساب زباله  در های کلیپ
17129 ویدیو
مشترکین 204 نفر
605 مشاهده


0      0

منتشر شده در تاریخ

یک رودخانه در کلرادو از پساب زباله های سمی یک معدن به این رنگ درآمده ..... در این پساب از فلزات سنگین مانند سرب و کادمیوم و همچنین آرسنیک سمی موجود است ....


مشاهده همه توضیحات