این سایت را چگونه بهتر کنیم؟ملاقات صدام و آن 23 نفر - ماه عسل


play video  ملاقات صدام و آن 23 نفر - ماه عسل  در های کلیپ
play video  ملاقات صدام و آن 23 نفر - ماه عسل  در های کلیپ
2752 ویدیو
مشترکین 130 نفر
1,737 مشاهده


0      0

منتشر شده در تاریخ

بیست و سه نفر از بچه هایی 17 ساله که اسیر عراق شده بودند با صدام معدوم ملاقات داشتند.


مشاهده همه توضیحات